Welkom

Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche. De stichting is opgericht op 22 november 1996 door een aantal inwoners van Lage Vuursche met als doel activiteiten te organiseren die het welzijn en de onderlinge contacten bevorderen van de bewoners van ons dorp. Deze activiteiten zullen bestaan uit het organiseren van middagen en avonden voor jong en oud. Zie hiervoor onze agenda.

Daarnaast kan ook praktische ondersteuning eventueel worden geboden indien bewoners voor bepaalde zaken hulp nodig hebben op het gebied van welzijn.

Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze stichting, via ons contactformulier. Dit zal dan in de eerstvolgende bestuursvergadering op de agenda geplaatst worden.

Doel van de stichting.

De stichting heeft tot doel:

  • Het bevorderen, zonder winstoogmerk, het welzijn en het behartigen van de belangen van de bewoners van het dorp Lage Vuursche en buitengebieden.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gelet op de steeds hoger wordende kosten wordt een vrijwillige bijdrage aan onze Stichting zeer gewaardeerd. Het rekeningnummer is: NL91INGB0007618023 t.n.v. SWB Lage Vuursche.

Show Buttons
Hide Buttons